Większość bezwzględna

Większość bezwzględna (większość absolutna) – większość osiągnięta, gdy podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się[1] (aby wniosek został przyjęty, liczba osób popierających go musi stanowić więcej niż 50% wszystkich głosów). Większość bezwzględna jest wymagana np. w Sejmie do odrzucenia poprawki Senatu, ogłoszenia referendum ogólnokrajowego czy uchwalenia tajności obrad.

Większość absolutna stosowana jest przeważnie w wyborach jednoosobowych organów władzy publicznej (np. prezydenta państwa, wójta, burmistrza) i referendach[2]. Jeżeli nie zostanie osiągnięta, kontynuuje się procedurę wyborczą. Przykładowo, jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta RP nie zdobędzie w pierwszej turze ponad połowy głosów, zarządza się powtórne głosowanie. Biorą w nim udział dwaj kandydaci, którzy osiągnęli najwyższy wynik[3].

Większość bezwzględna jest najczęściej stosowanym kryterium podejmowania decyzji także w innych ciałach zbiorowych (spółkach, spółdzielniach, zgromadzeniach, komisjach, stowarzyszeniach, radach itp.), w których funkcjonuje zasada zbiorowego podejmowania decyzji, np. w systemach demokratycznych.

Przedstawiana niekiedy definicja większości bezwzględnej jako „co najmniej 50% plus jeden głos” jest błędna w przypadku nieparzystej liczby głosujących (większość bezwzględna 201 głosujących wynosi bowiem 101).

Obliczanie

a z > a p + a w , {\displaystyle a_{z}>a_{p}+a_{w},}

gdzie:

a z {\displaystyle a_{z}} – liczba głosów za,
a p {\displaystyle a_{p}} – liczba głosów przeciw,
a w {\displaystyle a_{w}} – liczba głosów wstrzymujących się.

Zobacz też

Przypisy

  1. Dz.U. z 1995 r. nr 114, poz. 556 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 1995 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 28 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.
  2. Wyjątkiem jest np. wybór papieża przez kardynałów, który następuje większością kwalifikowaną 2/3 głosów.
  3. Art. 127 ust. 4 i 5 Konstytucji RP.
Kontrola autorytatywna (większość względna):
  • LCCN: sh85079982
  • GND: 4169298-6
  • BnF: 133192737
  • BNCF: 54198
  • J9U: 987007545962005171